ekobud
ekobud
ekobud


Czy wiesz, że?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r.(Dz. U. nr 138 pozycja 895) wykonyanie prac rozbiórkowych dozwolone jest jedynie przez firmy posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Jak niebezpieczne jest usuwanie eternitu we własnym zakresie nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Azbest zawarty w eternicie jest rakotwórczy. Kontakt azbestem może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego i pokarmowego. Jest wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia naszego oraz naszych najbliższych!

A Ty masz eternit? Możemy Ci pomóc!

Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami.

Gorąco zachęcamy do współpracy!