ekobud
ekobud

EKO BUD wykonuje następujące prace:

* transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, eternit
* demontaż płyt azbestowych wewnątrz i na zewnątrz budynków i eternitu na dachach
* roboty dekarskie - wymiana pokryć dachowych, więźby dachowe
* roboty ziemne - przyłącza wodno-kanalizacyjne
* odwodnienia i drenaże budynków
* roboty brukarskie
* elewacje, ocieplenie i malowanie budynków
* rozbiórki i wyburzenia budynków
* odśnieżanie dachów
* prace wykończeniowe - malowanie, układanie płytek

Masz Eternit? Możemy Ci pomóc!

Oferujemy:
* ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
* demontaż, rozbiórkę, usuwanie lub naprawę
* monitoring
* transport odpadów niebezpiecznych
* utylizację odpadów niebezpiecznych
* wystawianie świadectw

Gwarantujemy:
* konkurencyjne ceny
* szybkie i profesjonalne wykonawstwo potwierdzone wydawaniem świadectw o prawidłowym przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, oczyszczeniu terenu i przekazaniu niebezpiecznych odpadów na składowisko do utylizacji